Noticias

Donació a Connexió Papyrus, Celrà

Per contribuir dins la nostra lectura i amb la fomentació de la literatura.

Contribuïm amb Connexió Papyrus, de Celrà per fer més accessible les lletres a tothom.